VALIDASI DATA CALON PESERTA ASESMEN AKHIR MADRASAH

e-Ujian MAN Alor
0
DAFTAR NOMINASI SEMENTARA
CALON PESERTA ASESMEN  AKHIR MADRASAH
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

CATATAN :
=> Bapak/Ibu Guru Wali Kelas XII, silahkan mencocokan Data Siswa dengan data Absensi Kelas. Jika Terdapat Ketidak-sesuaian Data, mohon segera dilaporkan kepada Wakamad Kesiswaan atau kepada Operator Madrasah untuk dilakukan Perbaikan Data.

=> Data yang terinput dalam file berikut, merupakan Data Sementara (DNS), sehingga perlu dilakukan pengecekan/pencocokan Data. Jika data sudah sesuai dengan Data Wali Kelas, maka akan dilakukan Validasi Data sebagai Peserta Tetap Asesmen Madrasah (DNT) melalui PDUM.

SILAHKAN PILIH KELAS
Posting Komentar

0Komentar
Posting Komentar (0)
MAN ALOR News